Juridische kennisgevingen

Krachtens artikel 6 van de Franse wet nummer 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, is deze website de eigendom van:
UMC van Rijsel
SIREN-nummer: 265 906 719
2, Avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex
+33(0)3 20 44 59 62

Verantwoordelijke voor de publicatie: Frédéric Boiron – Algemeen directeur van het Universitair Medisch Centrum van Rijsel.

Host: UMC van Rijsel – 2, Avenue Oscar Lambret – 59037 Lille Cedex – Frankrijk

Fotocredits:

De reproductie en het gebruik door een derde van deze foto’s zijn strikt verboden.

Verantwoording teksten:

Alle teksten zijn opgesteld door de communicatie-afdeling van het UMC van Rijsel, tenzij anders vermeld. De informatie in deze teksten mag niet worden overgenomen of gebruikt zonder toestemming.

Grafisch concept en verantwoordelijke technische implementering:

UMC van Rijsel – 2, Avenue Oscar Lambret – 59037 Lille Cedex – Frankrijk
Directie digitale middelen van het UMC van Rijsel: 2, Avenue Oscar Lambret – 59037 Lille Cedex – Frankrijk

2 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Universitair Medisch Centrum is houder van de intellectuele eigendomsrechten op alle elementen op deze website, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van enige of alle elementen van de website, ongeacht het middel of proces dat daarvoor wordt gebruikt, is verboden, tenzij voorafgaand de schriftelijke toestemming van het Universitair Medisch Centrum is verkregen.
Elk niet-toegestaan gebruik zal worden beschouwd als vervalsing en zal worden vervolgd conform de bepalingen in artikel L.335-2 en volgende van het Franse Wetboek Intellectuele Eigendom.

3 – BEHEER EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadpleeg deze pagina: Klik hier

4 – COOKIEBEHEER

Een cookie is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker en de internetprovider.

Het Universitair Medisch Centrum kan de informatie van de gebruiker in verband met zijn of haar bezoek aan de website verwerken, zoals welke pagina’s zijn bezocht en welke zoekopdrachten zijn uitgevoerd. Dankzij deze informatie
kunnen de inhoud van de website en de navigatie voor de gebruiker worden verbeterd. Deze indicatoren worden verzameld via onze analysetool Google Analytics.

U kunt het cookiegebruik beheren door op de informatiebanner te klikken wanneer u voor de eerste keer de website bezoekt of later terwijl u de website gebruikt.

5 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Elk geschil in verband met het gebruik van deze website is onderworpen aan het Franse recht. Met uitzondering van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zal elk geschil de exclusieve bevoegdheid zijn van de bevoegde rechtbanken van Parijs.

6 – COMPATIBILITEIT BROWSER

Deze website kan worden geraadpleegd in de volgende browsers: Internet Explorer / Microsoft Edge / Firefox / Safari / Opera / Google Chrome

Voor andere browsers of versies kunnen we de optimale werking van de website niet garanderen.

7 – CNIL
Conform de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, delen wij mee dat de gegevens die via een formulier of op een andere manier worden verkregen door de ‘tussenpersoon’ in geen geval mogen worden doorgestuurd, gratis of tegen betaling, naar een derde natuurlijke of rechtspersoon.

U kunt te allen tijde uw bewaarde persoonsgegevens raadplegen of vragen dat ze worden gewijzigd of verwijderd door een e-mail en een identiteitsbewijs te sturen naar dpo@chru-lille.fr

Neem voor meer informatie contact op met onze CNIL-contactpersoon op +33(0)3 20 44 41 00